Credits | Kirby’s Fun Pak | Spiele | Kirbytraum
Spiele
Kirby’s Fun Pak  

Credits

Die Credits erscheinen nach erfolgreichem Bestehen des Spiels "Milky Way Wishes" und würdigen die Personen, die am Spiel mitgewirkt haben.

Director
Masahiro Sakurai

Programmer
Tetsuya Abe
Junichi Aoyagi
Masakazu Ebihara
Teruyuki Gunji
Isao Takahashi
Akio Hanyu

Chief Programmer
Shigenobu Kasai

Designer
Kazu Ozawa
Hiroo Takeshita
Tetsuya Mochizuki

CG Designer
Hitoshi Kikkawa
Tatsuhiro Tanoue
Shigeru Hashiguchi
Tadashi Hashikura

Chief Designer
Tsuyoshi Wakayama

Sound Composer
Jun Ishikawa
Dan Miyakawa

Mapper
Shinichi Shimomura
Tomomi Minami

Special Thanks
Hiroaki Suga
Tetsuo Kujiraoka
Hidetoshi Seki
Yoshiaki Shinohara
Shigeru Hirayama
Seiji Otoguro
Atsushi Kakuta
Takashi Saito
Yoshimi Takahashi
Satoshi Ishida
Chieko Obikane
Hiro Yamada
Jim Wornell
Kayomi McDonald

Adviser
Kensuke Tanabe
Takao Shimizu

Project Manager
Ryuki Kuraoka

Producer
Satoru Iwata
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi